Lyreco
 
LEVERANDØR AV KONTORPRODUKTER OVER HELE VERDEN LYRECOS BÆREKRAFTIGE UTVIKLING
KONTAKT OSS

Styringssystemer

 
Bærekraftig utvikling er en logisk fortsettelse av et langsiktig hensyn til kvalitet, miljø, helse og sikkerhet.

 
 
Kvalitet
ISO 9001
 
 
 
 
Miljø
ISO 14001
 
 
 
 
Sikkerhet OHSAS18001*
 
 
 
 
2002 - Opprettelse av et integrert system
 
 


Alle Lyreco land har et sertifisert kvalitets- og miljøstyringssystem i henhold til standardene ISO 9001 og ISO 14001. 

ISO 9001: Vår organisasjon bygger på å gjøre våre kunder tilfredse.

ISO 14001: Vårt miljøsystem bygger på å redusere våre miljøpåvirkninger.

*Lyreco bruker prinsippene i standarden OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001. 
 

 
 
 
Bærekraftig utvikling
 
 
 
 
2004
 
 

I 2004 underskrev Lyreco FNs Global Compact initiativ.


Avtalen dekker bl.a.:
- Menneskerettigheter
- Arbeidsforhold
- Anti-korrupsjon
- Miljø

 
 
2011
 
 

- ISO 26000 (Corporate Social Responsibility Guidance) er en internasjonal standard for samfunnsansvar 
- Koordinering og målrettet bærekraftig utvikling på konsernnivå

 
 
Interne og eksterne revisjoner
En kontinuerlig forbedringsprosess
 
 
www.lyreco.no LEVERANDØR AV KONTORPRODUKTER OVER HELE VERDEN - LYRECO NORGE AS - Postboks 3 - 1900 Fetsund
Om lyreco | Bærekraftig utvikling | Miljøaspekter | Sosiale aspekter | økonomiske aspekter
Utmerkelser og medlemskap | Sertifiseringer | Media | Dokument | Faq
Vilkår for bruk | Sidekart | GDPR Privacy Notice