Lyreco
 
LEVERANDØR AV KONTORPRODUKTER OVER HELE VERDEN LYRECOS BÆREKRAFTIGE UTVIKLING
KONTAKT OSS

Ofte
stilte spørsmål?

Hvordan kommuniserer vi vår bærekraftige utvikling?

pucefaq

Internt: Lyreco World.

Eksternt: Vår årlige Sustainable Development Report (eco.lyreco.no).

Hvordan følger vi den bærekraftige utviklingen?

pucefaq

I tillegg til årlige miljøobjektiver og mål, følger vi utviklingen gjennom:
- Group Sustainable Development Coordination
- Group Sustainable Development KPI

Hva gjør vi i forhold til nytenking i bærekraftig utvikling?

pucefaq

- All innovasjon på konsernnivå har fokus på bærekraftig utvikling
- Et av formålene med “Group Sustainable Development Coordination” er nettopp å ha innovative initiativer

Hvordan reduserer vi vårt energiforbruk i forhold til våre leveringer?

pucefaq

- Eco-driving er nå en del av Group Best Practices
- Ved valg av varebil tas energiforbruk i betraktning
- Studie av elektriske varebiler i europeiske hovedsteder
- Tilpasser vår varebilpark for å redusere energiforbruket, f.eks. erstatte 3.5 tonns varebiler med 7.5 tonns varebiler for å levere omfangsrike eller store volumer av papir
- Tilpasser levering, f.eks. med sykkellevering

Hvordan kan våre kunder redusere sitt Carbon Footprint?

pucefaq

- Vårt toner resirkuleringsprogram
- Vårt grønne produktutvalg
- Kundeverktøy (under oppbygging)

Hvilke prosjekter arbeider vi på nå?

pucefaq

På konsernnivå:
- Vurdering av vår Carbon Footprint
- Sustainable Development KPI
- Styrke våre revisjoner av asiatiske leverandører

Hvordan sikrer vi at våre leverandører overholder våre bærekraftige utviklingstiltak?

pucefaq

- Våre leverandører skal være i samsvar med vår “Lyreco Supplier Code of Ethics” som inneholder krav til juridiske forpliktelser, menneskerettigheter, arbeidsforhold og bærekraft
- For direkte importerte Lyreco merkevarer, har vi dedikerte på-stedet-besøk hos utenlandske leverandører. Revisjonen er basert på prinsippene i SA8000, en global samfunnsansvarlig standard som dekker flere områder, f.eks. barnearbeid, tvangsarbeid, styringssystemer for HR osv.

Hva gjør vi for å redusere vår miljøpåvirkning?

pucefaq

Hvert land gjennomgår hvert år Significant Environments Aspects (f.eks. strømforbruk) i henhold til standarden ISO 14001 og definerer objektiv(er), mål og program(mer). Denne prosessen blir årlig revidert av et eksternt organ.

www.lyreco.no LEVERANDØR AV KONTORPRODUKTER OVER HELE VERDEN - LYRECO NORGE AS - Postboks 3 - 1900 Fetsund
Om lyreco | Bærekraftig utvikling | Miljøaspekter | Sosiale aspekter | økonomiske aspekter
Utmerkelser og medlemskap | Sertifiseringer | Media | Dokument | Faq
Vilkår for bruk | Sidekart | GDPR Privacy Notice