Lyreco
 
LEVERANDØR AV KONTORPRODUKTER OVER HELE VERDEN LYRECOS BÆREKRAFTIGE UTVIKLING
KONTAKT OSS

Miljøaspekter

Initiativer på tvers av organisasjonen

Vurdering og omfang

Fem trinn for å måle Lyrecos globale Carbon Footprint:

1. VALG AV METODe FoR å Sikre nøyaktIGE RESULTATer:

Lyreco har valgt den internasjonale standarden ISO 14064 som retningslinje for å utvikle en Carbon Footprint beregner som er skreddersydd til Lyrecos aktiviteter og land. 

2. DEFINere OMFaNG:

Alle Lyrecos datterselskaper inngår i beregningen av Carbon Footprint.
Med hensyn til driftsmessige grenser, er alle utslipp medregnet:

 • Direkte utslipp
   
 • Indirekte energiutslipp
   
 • Andre indirekte utslipp: Persontransport og direkte avfall

3. sammenstilling av DATA:

Alle datterselskaper har fått en mal med retningslinjer da det er avgjørende å samle inn data så grundig og nøyaktig som mulig for å sette opp relevante reduksjonsprogrammer for karbonutslipp.

4. Konvertering av footprint til CO2-ekvivalenter:

Carbon Footprint blir målt i ekvivalente tonn CO2 (tCO2e). En rekke konverteringsmodeller fra troverdige miljøinstanser har blitt brukt for å beregne og deretter konvertere enorme mengder av data innsamlet fra 27 land. 

5. rapportering av CARBON FOOTPRINT:

Lyrecos Carbon Footprint er beskrevet mer detaljert under “Mål og resultater”.

Mål og resultater

MÅL:

20 % reduksjon av CO2 i 2017.
Målet är satt på et globalt nivå i Lyreco

RESULTATER:
Forbedringsprogrammer

For å redusere vårt Carbon Footprint, har vi utarbeidet en rekke forbedringsprogrammer som skal
implementeres i alle våre datterselskaper
.

Programmer per kategori:

ENERGKILDER
 • Teknologiutvikling (f.eks. LED)
 • Energispareprogrammer
 • Grønn IT (f.eks. utstyr med lavere forbruk)
 • Bruke fornybar energi

FRAKT
 • Grønn politikk til vår bilpark
 • Teknologiutvikling (f.eks. av motorer)
 • Miljøvennlig bilpark (f.eks. på naturgass, batteri, propangass og hybridteknologi)
 • Økt ordreverdi og skape færre leveranser
 • Eco-Driving
 • Direkte levering av papir til RDC (Regional Distribution Centres)

TRANSPORT AV MEDARBEIDERE
 • Grøm
 • Utvikle videokonferanser
 • Eco-Driving
 • Grønn politikk til vår bilpark
 • Teknologiutvikling (f.eks. EURO 6)

FORBRUKSVARER OG MATERIELL
 • Gjenbruke pappesker
 • Mindre emballasje
 • Økt e-handel
 • E-tariffer og E-rapporter

DIREKTE AVFALL
 • Kildesortering
 • Gjenbruke pappesker
 • Mindre innpakning (strekkfilm) fra leverandører
 • Retursystem for paller

FASTE AKTIVER
 • Grønn IT (f.eks. utvikling av MFP - Multi Function Printer)
 • Vertikal lagring - bedre utnyttelse av lagerplass

Grønne produkter

Vår metode for ”Grønn produktvurdering” er basert på en anerkjent, internasjonal standard, ISO 14020, som ligger på det høyeste nivået for ISO miljøstandarder.

ISO 14020 standarden inneholder:

12 egendeklarerte miljøpåstander:
Komposterbar, nedbrytbar, designet for demontering, produkt med forlenget levetid osv.

Sertifiserte påstander:
Metoden er også i tråd med det internasjonale handelskammeret (ICC)’ rammeverk som ble utstedt I 2011 for å forhindre “green washing”. 

METODEN ER GODKJENT AV SGS:

LYRECO QSS TEAMS (Quality, Security & Sustainability)
 • Detaljert kontroll av sertifiserte påstander (f.eks. omfang og gyldighetsperiode)
 • Kommunikasjon med leverandører for å håndtere eventuelle tvister
 • Koordinering av globale resultater for å sikre samsvar
LEVERANDØRER
Fyller ut “Grønn produktvurdering“ med: 
 • Sertifiserte påstander
 • Egendeklarerte påstander
 • Ytterligere kriterier
 • Beviser
LYRECO MARKETING TEAMS
Detaljert kontroll av egendeklarerte påstander i samsvar med kriteriene som beskrives i ISO 14021.
 
*The « Lyreco Green Products Assessment » has been reviewed by SGS CTS Sustainability Services and was found to be in general conformance with the principles of the ISO14020 standard and the ICC Framework for Environmental Claims

Disse produktene merkes med et "grønt tre":Katalog:

 • Hvert produkt er merket med et “grønt tre”
 • Retningslinjer for det “grønne treet” er kort beskrevet på den første siden i hver seksjon


Webshop:


 • Produktene her er også merket med det samme “grønne treet”
 • En lenk på siden “Produktdetaljer” gir kunden tilgang til et “grønt tre sertifikat” som viser årsakene til at produktet er merket som miljømessig fordelaktig

Sikkerhetsdatablader

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablader (HMS-datablader) er tilgjengelige for alle relevante produkter i vår webshop.
 • Et HMS-datablad gir detaljert informasjon om de kjemiske egenskapene til et produkt og beskyttende tiltaksom kan være nødvændig når du bruker produktet
   
 • HMS-datablader skal sette dem som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier i stand til å sikre seg, slik at ingen blir syke eller skadet. Informasjonen gjør det mulig for arbeidsgivere å sikre sine medarbeidere trygg håndtering og lagring av produkter på arbeidsplassen


   

Ingen ekstra emballasje


 • Lyreco leverer mer enn 50 % uten ekstra emballasje, dvs. at kundene mottar varene slik som leverandørene sender dem til oss.

En enkel måte å håndtere papir, toner, konvolutter osv. samtidig som det sparer oss for en enorm mengde papp.

 • Et annet tiltak er å gjenbruke bokser fra våre leverandører til å sende bestillinger i stedet for å bruke nye bokser. Boksen vil då bli merket slik at våre kunder vet at det er en gjenbrukt boks de får sine varer i.

Ingen unødig innpakning fra leverandører
Lyreco ber sine leverandører om å unngå strekkefilm på paller med papp - så fremt det er mulig. Dette gir følgende miljøpåvirkning: 
 • Mindre plastfilm 
 • Mindre tidsbruk på å pakke ut samtidig som det bidrar til et tryggere arbeidsmiljø

Tilpasset emballasje
Lyrecos system velger automatisk den minste esken som kan romme alle produktene. 


Esken blir deretter kuttet til riktig størrelse, noe som sparer opptil 10 % av plassen i våre varebiler.
Våre esker er laget av resirkulerte materialer.  

Miljøvennlige biler


Lyreco vil øke andelen av "grønne biler" globalt: +35% i 2016

For å redusere vår miljøpåvirkning gjennom karbondioksidutslipp streber vi etter å utvikle en mer miljøvennlig bilpark.

Programmet som er implementert på både varebiler og tjenestebiler, ble startet for syv år siden i 2009, da noen land der Lyreco er aktiv, introdusert elbiler, hybridbiler og biler som kjører på naturgass i sin bilpark.

Tabellen nedenfor viser antall miljøvennlige varebiler og tjenestebiler pr. land i 2015, samt forventet antall på slutten av 2016.

 
Eco-driving
Hvordan kan Lyreco redusere miljøpåvirkningen fra sine biler og varebiler? 

 
 
Eco Driving-kurs er utviklet for å lære sjåførene å tilpasse sitt kjøremønster til et mer drivstoffeffektivt, for dermed å redusere karbondioksidutslippet. Andre positive bivirkninger er at et mer planlagt kjøremønster reduserer risikoen for ulykker og finansielle utgifter. 

I tillegg til å gjennomgå et Eco Driving-kurs kreves det jevnlige aktiviteter for å minne de ansatte på å kjøre drivstoffeffektivt. Disse aktivitetene inkluderer:

 •  Videreutdanning
 •  Informasjonsblad som belyser og fremhever prinsipper for å kjøre drivstoffeffektivt.
 • Statistikk over drivstofforbruket mot antall kjørte kilometer, finansielle utgifter samt leveranser.
 • Involvere ledere og øke deres bevissthet om Eco Driving, slik at de kan være med og påvirke sine medarbeidere.
 • Stadig kommunisere og ha dialog om betydningen av å redusere drivstofforbruket.

 

Vårt mål er å øke bevisstheten rundt spørsmål om sikkerhet og miljø blant våre sjåfører samt bidra til redusert karbondioksidutslipp.

Optimalisert leveringsprogram

Lyrecos største miljøpåvirkning er CO2-utslipp fra varebiler ved levering til kunder.

En av våre grunnpilarer er dag-til-dag levering og vi har hatt stort fokus på å minimere den negative påvirkningen dette har på miljøet. En viktig del av å minimere antall kilometer, er å planlegge våre leveransruter slik at det altid kun er en bil som leverer i et gitt område på en bestemt dag.

Samtidig fokuserer vi mye på å hjelpe våre kunder med å planlegge innkjøp og legge færre ordrer med høyere ordreverdi i stedet for flere ordrer med ferre produkter. På den måten kan vi redusere antall kjørte kilometer pr. dag samt antall leveringsadresserog dermed redusere vårt karbonutslipp. 


Lyreco har også en veldig høy standard ved leveringer:
99 % av alle leveringer er levert korrekt, dvs. at de riktige varer blir levert i riktig antall til tiden. Det minimerer ekstra leveringer og returvarer fra kunder. 
 
 
 

Resirkulerte tonere


Lyreco tilbyr gjenvinningstjeneste av tonere for å hjelpe våre kunder til en bedre avtale med gjenvinnbart kontoravfall:
 
Levere 
avfalls-
beholdere

for å samle gjenvinnbart avfall.

Hente
avfalls-beholdere
når de er 
fulle.

Ordne transport av avfalls-beholdere

fra kunder
til gjenbruks-stasjon.

Sikre re-produksjon
gjennom en egen resirkulerings- partner.

Utstede resirkulerings-
sertifikater
 (hvis det er aktuelt)


Gjenvinningstjeneste av tonere er en service som er uten ekstra kostnader for våre kunder.

Våre resirkuleringspartnere forplikter seg til:  

 • Lyreco Supplier Code of Ethics
 • Respekt og full anvendelse av juridiske og miljømessige aspekter i forhold til gjenvinningstjenester og prosesser
 • Å levere resirkuleringssertifikater (til Lyreco
  og/eller Lyrecos kunder)
 • Å utarbeide detaljerte rapporter om resirkulert
  avfallsvolum fra Lyreco

Avfall og sortering

 Avfallssortering hos Lyreco

Som en del av Lyreco miljøfokus har vi lenge jobbet med å forbedre vår avfallshåndtering. Vi har også i mange år hatt et stort fokus på gjenvinning, noe vi følger opp hvert år. Miljømålet settes med utgangspunkt i hvor stor andel av vårt avfall vi mener er rimeligt å sende til gjenvinning, sammenlignet med forbrenning. Nedenfor kan du se resultatene for de siste årene. 
Vi er kommer langt med hensyn til gjenvinning, og forsøkerstadigt at finne nye metoder for å redusere me
ngden avfall på. I 2012 begynte vi med gjenbruk av emballasjen som varene fra våre leverandærer bliver levert i. Vi bruker denne emballasjen til pakking av varer som vi sender til våres kunder

                            
 
 

Strømforbruk

Strømforbruk i Lyrecos bygninger


 Takket vare ny teknologi og vilje til å investere i dem har Lyreco  vært i stand til å gjøre betydelige energibesparelser gjennom  installasjon av LED-belysning i kontor og lager.
 

 


 
Tabellen under viser status for energibesparende belysning etter land Lyreco opererer i:

Nye bygninger
VEIEN MOT MER BÆREKRAFTIGE BYGNINGER


Ved hver nybygging hos Lyreco utgår vi fra et bærekraftig perspektiv som tar hensyn til de tre pilarene for bærekraftig utvikling; økonomiske, miljømessige og sosiale.


Fordelene med dette holistiske synet er blant annet følgende:

Økonomiske

 • Støtte Lyrecos forretningsplan
 • Redusere driftskostnadene
 • Forbedre produktiviteten hos de ansatte
 • Optimalisere økonomiske resultater ut fra et livsløpsperspektiv


Miljømessige

 • Minimere Lyrecos miljøpåvirkning ved å redusere energiforbruket og dermed utslipp av karbondioksid.
 • Redusere avfallsstrømmer og øke andelen av resirkulert avfall


Sosiale

 • Forbedre de ansattes helse og trivsel på arbeidsplassen
 • Forbedre kvaliteten på arbeidsmiljøet, selv fra et sikkerhetsperspektiv

www.lyreco.no LEVERANDØR AV KONTORPRODUKTER OVER HELE VERDEN - LYRECO NORGE AS - Postboks 3 - 1900 Fetsund
Om lyreco | Bærekraftig utvikling | Miljøaspekter | Sosiale aspekter | økonomiske aspekter
Utmerkelser og medlemskap | Sertifiseringer | Media | Dokument | Faq
Vilkår for bruk | Sidekart | GDPR Privacy Notice