Lyreco
 
LEVERANDØR AV KONTORPRODUKTER OVER HELE VERDEN LYRECOS BÆREKRAFTIGE UTVIKLING
KONTAKT OSS

Sosiale aspekter

Initiativer på tvers av organisasjonen

 
 
Kontinuerlig vurdering
Medarbeiderundersøkelse og Lyreco Code of Ethics
 
 

Stillingsbeskrivelse
For å sikre et stabilt og positivt arbeidsmiljø, er det viktig at alle medarbeidere har en klar forventning om sin rolle i organisasjonen. Derfor får alle medarbeidere hos Lyreco en stillingsbeskrivelse når de starter i virksomheten.

Stillingsbeskrivelsen inneholder: 
 • Stillingstittel
 • Avdeling 
 • Arbeidssted 
 • Formål med stillingen 
 • Ansvar
 • Relasjoner og samarbeid
 • Kvalikasjoner

Dokumentet er undertegnet av både medarbeider og arbeidsgiver for å sikre at begge er enige om innholdet i stillingsbeskrivelsen. Dokumentet oppdateres i den årlige vurderingen som hver medarbeider har med sin sjef.   

UtviklingsplanEnhver virksomhet med suksess trenger dyktige og motiverte medarbeidere. Å sikre at alle medarbeidere har de rette kunnskaper og ferdigheter for å utføre jobben sin og møte alle nye utfordringer i fremtiden, er direkte knyttet til medarbeidernes motivasjon. Derfor er det svært viktig å gi faglig læring og utvikle både medarbeidere og arbeidsgivere for å dekke virksomhetens behov og holde et høyt nivå av anerkjennelse og motivasjon.

I Lyreco tar vi opplæring av våre medarbeidere på alvor. Hvert år kartlegger vi behovene til våre medarbeidere og planlegger spesifikke utviklingsplaner for å gi riktig faglig læring. Våre interne instruktører tilrettelegger skreddersydde kurser for å møte behovet. Det blir også benyttet eksterne kurser for å gi spesialisert trening til spesifikke behov.

Lyreco Scandinavia har også utviklet et spesifikt treningsprogram for ledere. Det inkluderer pre-manager opplæring, situasjons- og personlighetsrelatert lederutdanning. Alle ledere på alle nivåer går gjennom dette programmet.

Helse og sikkerhetEnhver arbeidsgiver bør ha en trygg arbeidsplass som førsteprioritet. Alle medarbeidere skal føle seg helt trygge når de utfører jobben sin og de skal ikke bekymre seg for arbeidsrelaterte helseproblemer – verken fysiske eller psykiske. Det er svært viktig at virksomheten holder et konstant fokus på å beskytte medarbeidere og forretningen.

Lyreco tar sikkerhet på alvor. I hvert datterselskap er det en Helse- og Sikkerhetsorganisasjon med det eneste formål å ha et høyt sikkerhetsnivå som er basert på den internasjonale standarden OHSAS (Occupational Health & Safety Assessment Series) 18001.

Lyreco arbeider innenfor det lokale lands lover og regler, men Helse og Sikkerhets-organisasjonen sikrer også at forbedringer blir implementert i hvert enkelt land.
Interne og eksterne revisjoner holder et konstant fokus på dette.

Lyreco Code of EthicsLyreco har de siste årene opplevd en fantastisk vekst i form av salg, antall medarbeidere og operative markeder. Denne veksten er basert på våre fire verdier som også er grunnlaget for hvordan vi ønsker å fortsette fremover.  
 
Målet forblir å styrke konsernet. Vi ønsker å fokusere på lønnsom vekst og det er viktig at alle Lyreco medarbeidere og leverandører forstår hvordan vi stadig vil oppnå suksessen.

I et raskt skiftende miljø og et alltid voksende marked, har vi formalisert noen etiske prinsipper for Lyreco medarbeidere og leverandører. 

Lyreco Code of Ethics
beskriver retningslinjer som forventes av alle Lyreco medarbeidere: 
 • I forhold til kunder og leverandører
 • I forhold til kollegaer
 • I forhold til sin atferd for å fremme selskapets beste interesse
Lyreco Supplier Code of Ethics gir grunnlag for Lyreco og Lyrecos leverandører til å bygge og opprettholde forhold basert på rettferdighet, tillit, respekt for individets rettigheter, overholdelse av loven og bærekraftig forretningsdrift.

Våre verdier

fleche_cote_droit

Visjoner og verdier

VÅR AMBISJON:"Best in class"


VÅR MISJON:"To simplify life at work"

Vi ønsker å forenkle livet på jobb ved å tilby "Best in class" produkter og tjenester til BtB kunder med en nummer 1 posisjon i Europa og Asia/Pacific. Våre medarbeidere vil fortsatt være kjernen i vår strategi, supplert med "Best in class" verktøy.

VÅRE VERDIER:

Verdier er en del av vårt DNA og støtter vårt slagord samt retningen selskapet går i: det er vår energi og ånd til å utføre og levere resultater.

PASSION
Vi bryr oss virkelig om
våre kunder.
EXCELLENCE
Vi streber etter
perfeksjon i alt vi gjør.
RESPECT
Vi tror på tillit, respekt
og etisk atferd.
AGILITY
Vi forutser, innoverer og
tilpasser oss endringer.

Lyreco UniversityEnhver virksomhet med suksess trenger gode talenter for å sikre forretningen fremover. Det er viktig å sikre tilgang til talenter ved å rekruttere og utvikle de beste medarbeiderne. Lyreco vet hvor viktig det er å ha mange talenter i organisasjonen. For å sikre denne prosessen, har vi startet et internt utviklingsprogram for våre største talenter – Lyreco University.
Formålet med Lyreco University er:
 • Å identifisere talenter
 • Å hjelpe talentene med å vokse og forberede sin egen fremtid samt fremtiden til Lyreco
 • Å motivere talentene ved å gi dem tilgang til et dedikert program
 • Å bruke talentenes ferdigheter til å gjennomgå og forbedre Lyrecos forretning

Lyreco University har blitt lansert for mer enn 300 medarbeidere i alle datterselskapene og programmet pågår nå i 11 land. 
 
Hvert land velger de største talentene og sender dem på ett års internt opplæringsprogram hvor de lærer alle aspektene til Lyreco.
 
For å utvikle sine ferdigheter og kunnskaper om virksomheten, får studentene et relevant forretningsprosjekt som de skal presentere for ledelsesgruppen på slutten av programmet.
 
Lyreco Scandinavia har vært med i Lyreco University siden 2009.

Lyreco Campus
Lyreco tror på å utvikle de beste talentene, både lokalt og globalt, og velger de største talentene for å videreutvikle og forberede dem til å lede firmaet i fremtiden.
 
 
Lyrecokonsernet har etablert et lederutviklingsprogram kalt Lyreco Campus. Her kommer de største talentene på lokale Lyreco universiteter og tar et 2 ukers intensivkurs på en internasjonal Business School.

Kurset omfatter følgende emner: 
 • Strategy and Business Models
 • Financials tools for Performance
 • Executive Business Game
 • Performance Management
 • Leadership and innovative management

For å utvikle en bedre forståelse av internasjonal ledelse, får alle studentene et relevant forretningsprosjekt som de skal presentere med løsningsforslag for ledelsesgruppen på slutten av programmet.  

MedarbeiderundersøkelseAnnethvert år får hver medarbeider mulighet til å uttrykke sine meninger anonymt om Lyreco, særlig i forhold til arbeidsmiljø, kommunikasjon og ledelse.

Alle resultater blir analysert og håndtert av en ekstern konsulent for å sikre anonymitet. Det blir deretter satt i gang handlingsplaner for å gjøre Lyreco til en enda bedre plass å arbeide.

Likestilling og Mangfold
Lyreco tror på mangfold for å berike arbeidsmiljø og erfaringer.

Beslutninger om ansettelse, forfremmelse og opplæringsprogrammer er basert på kvalifikasjoner, evner, jobberfaringer og kvaliteten på arbeidet. Ingen beslutninger fattes på grunnlag av kjønn, alder, funksjonshemminger, etnisitet, hudfarge, seksuell legning, religiøs tro, kultur eller nasjonalitet.

Dette inngår i Lyreco Code of Ethics.

Lyreco arbeider også med sine leverandører for å utvikle en rettferdig ansettelsespraksis.

Intern mobilitet


Å ha de riktige folk i de rette jobber er essensielt. Det er ikke alltid mulig i samme avdeling eller land. En virksomhet må sikre høy mobilitet i arbeidsstyrken for å ha de beste folkene tilgjengelige.

Lyreco ønsker å fremme intern mobilitet, både nasjonalt og internasjonalt. Alle ledige stillinger i virksomheten blir utlyst internt for å sikre maksimal eksponering. Relevante internasjonale stillinger blir også utlyst globalt.

Lyreco har en mobilitetspolitikk hvor det ytes både økonomisk støtte og eksperthjelp til medarbeidere som flytter, enten det er nasjonalt eller internasjonalt.

Forfremmelse


Det er ingen tvil om at den beste måten å rekruttere på er å velge en kvalifisert intern kandidat.
 
Fordeler:
 • Omfattende kunnskap om virksomhetens kultur og prosesser
 • Bruker kortere tid for å bli fullt integrert i den nye stillingen
 • Interne relasjoner fra en tidligere rolle kan raskt utnyttes

Lyrecos første alternativ er intern forfremmelse. For å sikre dette, blir alle ledige stillinger utlyst internt og synliggjort for all medarbeidere.

Hvert år lager Lyreco en Succession Planning for å finne medarbeidere med forfremmelsespotensial og er i stand til å ta det neste skrittet.  

Succession Planning gir også virksomheten nødvendig informasjon om hvem som skal utvikles videre for å bli forfremmet.

Lyreco for EducationSiden starten av Lyreco for Education-programmet i 2008, har alle datterselskaper i Lyreco-konsernet samlet inn penger for å fremme barns rett til passende utdanning i utviklingsland.


Å arbeide sammen for å samle inn penger til Lyreco For Education har blitt en del av vår bedriftskultur. Alle ansatte engasjerer seg og kan involvere seg på tre måter:

 • Markedsføringskampanjer med deltakere fra kunder og leverandører Et eksempel på dette kan være: kjøp x antall produkter så går x antall kroner til Lyreco For Education 
 • Interne events: auksjoner, issalg, julebasar, bordhockeyturneringer ... etc. Alle ansatte kan delta og organisere aktiviteter for Lyreco For Education.
 • Donasjoner: ad hoc eller månedlige bidrag fra medarbeidere. Den donerte summen blir alltid matchet av Lyreco. 

Vi velger nøye ut og støtter en frivillig organisasjon som er dedikert til vår sak, og sammen utvikler vi prosjekter som tar sikte på å forbedre muligheten til utdanning for barn. En detaljert handlingsplan blir utviklet for hvert enkelt prosjekt med tydelige mål som er basert på lokale forhold. 

Det overordnede målet for alle våre prosjekter er å skape og opprettholde de initiativene som er tatt med et langsiktig perspektiv. For å oppnå dette baseres alle prosjektene på at lokalbefolkningen skal delta og føle eierskap til prosjektet, blant annet gjennom å ha en lokal komité bestående av lærere, foreldre og lokale ledere som selv må ta ansvar for utdanningsprosjekter. 

MADAGASKAR 2015-2018   

MÅL: 1 000 000 EURO
Madagaskar er det sjette fattigste landet i verden og et land som ofte rammes av sykloner. 


Dette er grunnen til at Lyreco for Education vil drive et fire år langt prosjekt sammen med NGOn CARE. Prosjektet skal bidra til å gi 17 000 barn mulighet til å gå på skole, og støtte 32 
skoler i Vatomandry-området på Madagaskar. 


Handlingsplanen for prosjektet er bygd opp rundt fire hovedmål:                                                                        

 •  Bygge og renovere skoleanlegg
 • Heve kvaliteten på utdanningen ved å trene og utdanne lærere og utstyre skoler med skolemateriell
   
 • Øke engasjementet og bevisstheten hos foreldrene om viktigheten av skolegang
   
 • Fokus på forebygging av katastrofer ved fremtidige sykloner

 
  

Lyreco for Education i Skandinavia

Lyreco i Skandinavia deltar aktivt i innsamlingen av penger til veldedighetsformål som inngår i Lyreco for Education. Penger samles inn via donasjoner fra medarbeidere samt gjennom prosjekt som drives og gjennomføres av ulike avdelinger i virksomheten.

 

Lyreco Skandinavia samlet i løpet av 2016 22.783 euro til Lyreco for Education prosjektet i Madagaskar 

Lyreco Skandinavia samlet i løpet av 2015 21.499 euro til Lyreco for Education prosjektet i Madagaskar

Lyreco Skandinavia samlet i løpet av 2011.2014 in 59.721 euro til Lyreco for Education i Togo

 

Eksempler på arrangementer hvor alle inntekter har gått til Lyreco for Education: 
 • Zumba – trening ble gjennomført av og med medarbeidere 
  
 • Massasje
 • Salg av kaker, smykker m.m.
 • Wii tennis turnering
 • Dress as you like Fridays – noen fredager i året har hatt temadager der medarbeidere har kledd seg ut
 • Fotostudio – medarbeidere fikk mulighet til å bli profesjonelt sminket og fotografert
 • Lunsjservering – medarbeidere ble oppvartet og fikk lunsj servert av ”kelner"
                   

Kontroll av leverandører

BÆREKRAFT I LEVERANDØKJEDEN


Vi introduserer miljørevisjon fra og med 2016. I tillegg til revisjoner med fokus på sosial bærekraft, som vi har hatt gjennom flere år i Lyreco, har vi tatt beslutningen om å utvide omfanget av vårt revisjonsprogram til på en mer strukturert tilnærmingsmåte å inkludere miljøaspekter. 

Vårt revisjonsprogram dekker 100 % av alle fabrikker som produserer Lyreco-merkede produkter i risikoland, og gjelder for det første leddet i leverandørkjeden. En risikovurdering avgjør om også andre og tredje ledd skal bli undersøkt. Lyreco-merkede produkter er delt inn i to kategorier, direkteimportert av oss fra et risikoland eller importert av vår leverandør, men produsert i et risikoland, begge kategoriene omfattes av vårt revisjonsprogram. 

De viktigste prinsippene i Lyrecos revisjonsprogram for leverandører er som følger:

 • Før en leverandør revideres, må de ha signert Lyrecos Business Supplier Agreement (BSA) og Code of Ethics.

 • Lyrecos leverandører må gjennomgå og forstå hva «Lyreco Supplier Sustainability Involvement Programme» innebærer, og sikre at de har de nødvendige retningslinjer, prosesser og systemer på plass for å møte våre krav.

 • Revisjoner skal gjennomføres årlig.

 • Revisjonene skal fokusere på arbeidsmiljø, helse og sikkerhet, miljø, ledelse, etikk og om lovene overholdes. 

 • Revisjonene kan utføres enten av en uavhengig tredjepart, primært revisjonsselskaper som f.eks. SGS eller Intek, eller av en Lyreco-ansatt som har fått opplæring i sosialt ansvar og miljøaspekter. Alle revisjoner må etterfølges av en formell og detaljert revisjonsrapport - og denne undersøkes av Lyrecos QSS-avdeling.
 • For å oppfylle Lyrecos krav må den siste revisjonen ikke vise noen store avvik, samt at leverandøren skal presentere en strategi for å forbedre eventuelle mindre avvik og observasjoner.
 • Avhengig av resultatene av en revisjon er det tre alternativer:
  1. Fabrikken/leverandøren godkjennes dersom ingen avvik er fremkommet i en revisjon
  2. Fabrikken/leverandøren svartelistes dersom det er store avvik og ingen tegn på forbedring kan vises
  3. Fabrikken/leverandøren får støtte og hjelp fra Lyreco hvis det finnes avvik og de viser vilje til å implementere et forbedringsarbeid.
   
 • Som regel foretas ingen uanmeldte besøk hos leverandørene. Uanmeldte besøk kan likevel forekomme og da ofte for å dobbeltsjekke resultater og observasjoner fra en tidligere revisjon.

Resultatene fra gjennomførte revisjoner skal presenteres for Lyrecos konsernledelse


Nøkkeltall fra Lyrecos revisjonsprogram

Direkteimporterte Lyreco-produkter fremstilt i risikolandIndirekteimporterte Lyreco-produkter produsert i risikoland
 

 

 

 
 
www.lyreco.no LEVERANDØR AV KONTORPRODUKTER OVER HELE VERDEN - LYRECO NORGE AS - Postboks 3 - 1900 Fetsund
Om lyreco | Bærekraftig utvikling | Miljøaspekter | Sosiale aspekter | økonomiske aspekter
Utmerkelser og medlemskap | Sertifiseringer | Media | Dokument | Faq
Vilkår for bruk | Sidekart | GDPR Privacy Notice